சாந்தினி ஓம் சாந்தி.
Sengo ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்
பொன்னீஸ் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திப்போம் .
நா.இ.ஈசுவரன் அன்னாரின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறையருளை வேண்டுவோம், ஓம் சாந்தி!
சிவக்கொழுந்து சண்முகராசா குடும்ப அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம்.

Leave a comment