மாணிக்க இடைக்காடர் சனசமூக நிலையம்

Provide Library services

Fund source : Idaikkadu People

Contact:webadmin@edaikkadu.com

Committee

தலைவர்: பாலசுப்ரமணியம் சனந்தன் 0777696353

செயலாளர்: மனோகரன் மதீசன் 0765235936

பொருளாளர்: மஹேந்திரராசா நாகமதுசன் 0770556630