வேலுப்பிள்ளை கந்தசாமி அறப்பணி நிலையம்

Manage welfare works in the name of Mr. Veluppillai Kandasamy.

Fund source: Mr. Kandasamy's relatives and friends

Contact:webadmin@edaikkadu.com

Committee

தலைவர்: கந்தசாமி முருகவேல் 0777113958

பொருளாளர்: ஆறுமுகம் கந்தசாமி 077870259

செயலாளர்: வ. வல்லிபுரம்

உறுப்பினர்:

சிவலிங்கம் செல்வநாதன்

தா. நந்தகுமார்

க. தவரூபன்

ஜங்கரன்