இடைக்காடு கலைமகள் சனசமூக நிலையம்

Provides library services.

Fund Source: Idaikkadu people

Contact:webadmin@edaikkadu.com

Committee

தலைவர்: வே. கோகுலன் 0776525261

செயலாளர்: இளமுருகனார் ரதீசன் 0778773625

பொருளாளர்: இராமனாதர் கஜேந்திரன் 0774989270