பொன்னீஸ் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திப்பதோடு எமது கனத்த இதய அஞ்சலிகளை காணிக்கையாக்குகிறோம்.
சிவநேசன் குடும்பத்தினர் ஆழ்ந்த அனு தாபங்கள்
நா.இ.ஈசுவரன் அன்னாரின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திப்போம், ஓம் சாந்தி
சிவக்கொழுந்து சண்முகராசா குடும்ப அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய பிரார்த்திக்கின்றோம்

Leave a comment