ரவி ஆன்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம்.
arumuganathan please accept our condolences aum shanthi
Suntharam My heartfelt condolences . May his great soul rest in peace
Sengo Please accept our condolences to Sannathivel Family.
சிவக்கொழுந்து சண்முகராசா குடும்ப அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய பிரார்த்திக்கின்றோம்.
Vyramuthu Ponneswaran Please accept our deepest condolences
Muthuladchumy Vinobaba Our Heartfelt Condolences Aum Shanthi
நா.இ.ஈசுவரன் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் அன்னாரின் ஆன்மா சாந்திபெற இறையருளை வேண்டிநிற்போம், ஓம் சாந்தி!
நா.இ.ஈசுவரன் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் அன்னாரின் ஆன்மா சாந்திபெற இறையருளை வேண்டிநிற்போம், ஓம் சாந்தி!

Leave a comment