இடைக்காடு இணையதள - பாவனை

By வலைய வடிவமைப்பாளர்கள் on Jan. 9, 2021

Card image cap

புதிய இடைக்காடு இணையதளத்தில் வாசகர்கள் கருத்துக்களை பரிமாறுவதற்கு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பலரும் இதனை பாவிக்கத்தொடங்கியிருப்பதையிட்டு மகிழ்ச்சி.

நீங்கள் உங்கள் பெயரில் ஒரு login உருவாக்கினால் இலகுவாக உங்கள் பதிவுகளையும் கருத்துக்களையும் அமைத்துக்கொள்ள முடியும்.
வலது பக்க மூலையில் உள்ள login தெரிவு செய்து புதிய login அமைத்துக்கொள்ள முடியும், அல்லது கீழேயுள்ள தொடர்பையும் அழுத்தி புதிய ஆள் பதிவை ஏற்படுத்தி கொள்ளவும்.

உங்கள் முழுப்பெயரை தமிழிலும் பதிந்து கொள்ளலாம். User Name மட்டும் ஆங்கிலத்தில் பதியவும்.

நன்றி. வலைய வடிவமைப்பாளர்கள்