அம்பாள் முன்பள்ளி பொதுக்கூட்டம் -ஆடி2023

By நிர்வாகம் on July 28, 2023

Card image cap

அம்பாள் முன்பள்ளி🌺

🌷பொதுக்கூட்டம் -ஆடி2023💐

🏫இடைக்காடு புவனேஸ்வரி அம்பாள் முன்பள்ளியின் பொதுக்கூட்ட நிகழ்வு.

☀காலம் - 29/07/2023(சனிக்கிழமை)

⭐இடம் - இடைக்காடு புவனேஸ்வரி அம்பாள் முன்பள்ளி.

☀நேரம் - காலை 9.00

-நிர்வாகம்-

இடைக்காடு புவனேஸ்வரி
அம்பாள் முன் பள்ளி

ஆடி - 2023

முன்பள்ளி சிறார்களுக்கான. ஒரு வாரகாலத்துக்கு தேவையான சத்துமா செலவீனம் அண்ணளவாக 5000/=செலவாகிறது.அச் செலவுத் தெகையினை சுற்றுலாவிற்கு தாங்கள் வழங்கிய நிதி பங்களிப்பின் மிகுதியில் இருந்து வழங்கினோம் என்பதை மகிழ்வுடன் அறியத்தருகிறோம்.

🙏🙏🙏
நன்றி
-நிர்வாகம்-
🙅இடைக்காடு புவனேஸ்வரி அம்பாள் முன்பள்ளி🌺

🌷பொதுக்கூட்டம் -ஆடி2023💐

🏫இடைக்காடு புவனேஸ்வரி அம்பாள் முன்பள்ளியின் பொதுக்கூட்ட நிகழ்வு.

☀காலம் - 29/07/2023(சனிக்கிழமை)

⭐இடம் - இடைக்காடு புவனேஸ்வரி அம்பாள் முன்பள்ளி.

☀நேரம் - காலை 9.00

🌸🌺 நிகழ்ச்சி நிரல் 🎀♦

1) இறைவணக்கம் - 9.05 - 9.08Am

2) தலைமையுரை - 9.10 - 9.20Am

3) செயலாளர் அறிக்கை - 9.20 - 9.25Am

4) கணக்கறிக்கை வாசித்தல் 9.25 -9.50 Am

5)நிதி ஆளுகைக்குழு தலைவர் உரை - 9.50 -9.55Am

6) புதிய நிர்வாகத் தெரிவு 9.55 -10.20Am

7) புதிய நிர்வாக தலைவர் உரை - 10.20 -10.25Am

8) புதிய நிர்வாக செயலாளர் நன்றியுரை. 10.25 -130Am

9) பழைய நிர்வாகத்தினரிடம் இருந்து புதிய நிர்வாகத்தினர் ஆவணங்களைப் பொறுப்பேற்றல்.

10) புதிய நிர்வாக அங்கத்தவர்கள் குழு புகைப்படம் எடுத்தல்.

நன்றி
🙏

-நிர்வாகம்-