இடைக்காடு வளலாய் நலன்புரிச்சங்கம் UK செயற்குழு உறுப்பினர்கள் 2023-2025

By Rajeethan on March 26, 2023

Card image cap

செயற்குழு உறுப்பினர்கள் 2023-2025

தலைவர்: திரு ரஜீதன் கிருஷ்ணமூர்த்தி
உபதலைவர்: திரு கேதீஸ்வரன் கிருஸ்ணானந்தன்
செயலாளர்: திரு கேதீஸ்வரன் பொன்னம்பலம்
உபசெயலாளர்: திருமதி சுகுணா உதயச்சந்திரன்
பொருளாளர்: திருமதி சுமங்கலி ஸ்கந்தகுமார்
உபபொருளாளர்: திரு வெற்றிவேல் பாலசிங்கம்

1. திருமதி சுஜாந்தினி கேதீஸ்வரன்
2. திருமதி வாகினி ரஜீதன்
3. திருமதி சஸ்மிதா கிரிதரன்
4. திருமதி வாசுகி விஜயகுமார்
5. திருமதி கௌசலா செல்வக்கதிரமலை
6. திரு. காந்தலிங்கம் கந்தசாமி
7. திரு.ரவீந்திரன் கந்தையா
8. திருமதி யாழினி ஆனந்தவடிவேல்
9. திரு ஆறுமுகசாமி கதிர்காமு
10. திருமதி சிவகாமி செல்வக்குமாரன்

இளைஞர் அணி உறுப்பினர்கள்

1. யதுர்சன் சரவணபவான்
2. அனந் ஆறுமுகசாமி
3. காருஜன் காந்தலிங்கம்
4. அரன் ஆறுமுகசாமி
5. ரமணன் தங்கவேல்
6. அனிதா சரவணபவான்
7. அமிர்தா ஞானதிலீபன்
8. ஆர்த்தி ஆறுமுகசாமி
9. சரண்யா செல்வக்குமாரன்
10. ஆரணி மனோ