மணி விழா வாழ்த்துக்கள்

By webadmin on Dec. 25, 2020

Card image cap

யா/ இடைக்காடு மகா வித்தியாலயத்தில் ஆரம்பப் பிரிவுத் தலைவதராக நீண்ட காலம் பணியாற்றி இன்று அரச பணியில் இருந்து ஓய்வு பெறும் ஆசிரியை தெய்வமணி தம்பு அவர்களை வாழ்த்துவதில் பெரு மகிழ்வடைகின்றேன். ஓய்வு பெறும் காலத்தில் தரம் 5 பரீட்சையில் உயர் சித்தி வீதத்தையும் வெட்டுப் புள்ளிற்கு மேல் உயர் எண்ணிக்கையையும் பெற்றமை இறைவனே அவரது அர்ப்பணிப்பான 9ஏவையை ஆசிர் வதிப்பது போல் உள்ளது.
21.12.2020 திங்கட்கிழமை தனது மணி விழாவை மயமிக எளிமையாகக் கொண்டாடும் ஆசிரியைகரகு இனிய பிறந்தநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்.... உடல் நலம் நீள் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞ்ஞானம் கைவரப் பெற்று பல்லாண்டு காலம் வாழ்கவென வாழ்த்துகிறேன்.....