கோடை கால ஒன்று கூடல் - 2022 IVWA - UK

By IVWA-UK on June 29, 2022

Card image cap

இடைக்காடு வளலாய் நலன்புரிச் சங்கம்

Date: 09-July-2022
Time: Football match:9.00Am-12.00pm
Get- together: 11.00Am-11.00pm
LOCATION:
SOUTH RUISLIP COMMUNITY CENTRE
DEANE PARK/LONG DRIVE Ruislip
HA4 0HS

*NOTE: new location; Free parking

கட்டண விபரம்
தனி நபர்: £20.00, குடும்பம்: £35.00

காற்பந்தாட்ட போட்டியில் கலந்து கொள்ளவிரும்பும் போட்டியாளர்கள் செயலாளர் திருமதி சுகுணா உதயச்சந்திரன் அவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் பெயர்களைப் பதிவு செய்யவும்.தொடர்பு இலக்கம் 07405747322
Please let secretary Suguna know if you want to participate in the football match this year so we can put your name down (07405747322). Thank you.
அனைத்து இடைக்காடு வளலாய் நண்பர்கள், உறவினர்கள் நலன்விரும்பிகளையும் தவறாது கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்

நன்றி
நிர்வாகம்