இடைக்காடு வளலாய் நலன்புரிச் சங்கம் – IVWA-UK

By IVWA on April 7, 2022

Card image cap

கோடைகால ஒன்றுகூடல் - 2022


Date: 09-july-2022 Saturday
Time:
Football match: 9.00 am-12.00pm
Get- together 11.00 am-11.00pm
Location:
SOUTH RUISLIP COMMUNITY CENTRE
DEANE PARK/LONG DRIVE Ruislip
HA4 0HS
*NOTE: new location
Free parking

கட்டண விபரம்
தனி நபர்:£20.00
குடும்பம் :£30.00
காற்பந்தாட்ட போட்டியில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் போட்டியாளர்கள், செயலாளர் திருமதி உ.சுகுணா அவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு உங்கள் பெயர்களை முற்கூட்டியே பதிவு செய்யவும் .
அலைபேசி இலக்கம் 07405747322
Please let secretary Mrs. Sukuna know if you want to participate in the football match this year so that we can put your name down (07405747322). Thank you.

தற்போதைய சூழ்நிலையில் உள்ளரங்க நிகழ்வுகளை நடத்துவதற்கான சாத்தியங்கள் குறைவாக உள்ளன. எனவே இவ்வெளியரங்க நிகழ்வை நண்பர்கள், உறவினர்களுடன் பெரும் நிகழ்வாகநடத்துவதற்கு உங்கள் ஒத்துழைப்பை நாடுகிறோம்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு

கி கேதீஸ்வரன் 07961929197
உ சுகுணா 07988620110
பா வெற்றிவேல் 07988620110
நன்றி