கல்வி கரங்கள் கடந்த கால அறிக்கை

By கல்வி கரங்கள் On May 10, 2021

Card image cap

: பாடசாலைக் கல்வியை பயின்று கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு உதவும் நோக்குடன் வைகாசி மாதம் 2017 இல் "கல்விக்கரங்கள்" அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. கல்விகற்பதற்காக பொருளாதார ரீதியில் இடர்படுகின்ற மாணவர்களுக்கு உதவுவதும், அதன்மூலம் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர் சதவீதத்தை அதிகரிப்பதும் இக்கல்வி திட்டத்தின் நோக்கமாக அமைகிறது. அதன் அடிப்படையில் இவ் அமைப்பிற்சகான திட்டங்கள், யாப்புகள் உருவாக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
கடந்த காலத்தில் கல்விகரங்கள் வேண்டுகோளுக்குகமைய புலம்பெயர் உறவுகளால் வழங்கப்பட நிதியிலிருந்து பெறப்படும் வட்டிப்பணம் மாதாந்தம் மாணவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது.

ஆரம்ப, இடைநிலை, உயர்தர பிரிவுகளில் கல்விபயிலும் 17 மாணவர்கள், 2020 இல், இதன்மூலம் பயன்பெறுகிறார்கள். ஆர்வமுள்ள கொடையாளர்கள் எமது அமைப்போடு தொடர்புகொள்ளவும்.


கடந்தகால கணக்கறிக்கை இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

"சமூகத்தின் விழிப்புக்கு கல்வியே மூலதனம்”

தொடர்புகளுக்கு

த.கிருபாகரன் …

More
May-07 uk இடைக்காடு ஆரம்ப பள்ளிக்காக நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிதி விபர குறிப்புகள்
May-05 idaikkadu GCE A/L Results Idaikkadu
Apr-28 idaikkadu இடைக்காடு புவனேஸ்வரி அம்பாள் பாலர் பாடசாலை இன்று (18-04-2021) காணொளி மூலமாக நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்ட அறிக்கை,
Apr-28 idaikkadu இடைக்காடு புவனேஸ்வரி அம்பாள் பாலர் பாடசாலைக்கான நிதி …
Apr-22 idaikkadu முன்பள்ளி மாணவர்களின் வாராந்த செயற்பாடு
Apr-03 idaikkadu நிரந்தர அதியுயர் வட்டிக்கு பாதுகாப்பான வங்கில் வைப்பில் …
இடைக்காடு ஆரம்ப பள்ளிக்காக நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிதி விபர குறிப்புகள்

By : இடைக்காடு வளலாய் நலன்புரி சங்கம்(UK) on May 7, 2021

Card image cap

இடைக்காடு ஆரம்ப பள்ளிக்காக நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிதி விபர குறிப்புகள்


இடைக்காடு வளலாய் நலன்புரி சங்கம்(UK) (uk)
May 7, 2021


நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிதி விபர குறிப்புகள் பிரித்தானியாவில் பெற்றுகொண்ட நிதி £9850.00 இலங்கையில் பெற்றுகொண்ட நிதி (U k அன்பர் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது) £354.61 இடைக்காடு புவனேஸ்வரி … More


Card image cap

By நா.இ.ஈசுவரன்.
Feb. 10, 2021


நீத்தார் பெருமை

நீத்தார் பெருமை அமரர் தம்பிமுத்து கதிரமலை அமரர் தம்பிமுத்து கதிரமலை அவர்கள் 1945 ல் இடைக்காட்டில் ஓர் விவசாய குடும்பத்தில் இரண்டாவது மகவாகவும் மூத்த மகனாகவும் பிறந்தார், … More